Raporty bieżące

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2018-05-18 Temat: Zawiadomienie o zwołaniu WZA CNG SA na dzień 18-06-2018 wraz z projektami uchwał
2018-05-11 Temat: Rezygnacja członka rady nadzorczej
2018-05-11 Temat: Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2017
2018-05-09 Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
2018-04-16 Temat: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spólką zależną
2018-01-26 Temat: Terminy raportów okresowych publikowanych w 2018 roku