Raporty bieżące

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2017-07-14 Temat: Lista akcjonariuszy pow. 5 proc. na NWZA 14-07-2017
2017-07-14 Temat: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 14 lipca 2017
2017-06-28 Temat: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
2017-06-13 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 lipca 2017 roku
2017-06-06 Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2017-06-02 Temat: Rezygnacja członka rady nadzorczej
2017-05-11 Temat: Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku
2017-05-10 Temat: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
2017-04-20 Temat: Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia
2017-04-19 Temat: Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2017-04-12 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2017 roku
2017-03-27 Temat: Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2016
2017-03-24 Temat: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez spółkę opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności
2017-01-18 Temat: Złożenie wniosku o wygaszenie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice przez spółkę zależną
2017-01-03 Temat: Terminy raportów okresowych publikowanych w 2017 roku